Czarna strona pracy – dyskryminacja

Pojęcie „dyskryminacji” nie jest nowością w polskim Kodeksie pracy. Wciąż jednak niewielu pracowników ma świadomość tego, czym jest dyskryminacja i w jaki sposób można z nią walczyć. Sprawdź, co robić, jeżeli Twój szef lub współpracownicy grają nie fair.

Zgodnie z art. 183a § 1 Kodeksu pracy pracownicy powinni być „równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy”.

Przez pojęcie „dyskryminacji” należy zatem rozumieć nierówne traktowanie pracowników w zakresie warunków zatrudnienia czy podejmowania pracy. Zasadniczo dyskryminację można podzielić na bezpośrednią i pośrednią.

Kiedy dochodzi do dyskryminacji? Więcej informacji na ten temat znajdziesz w w artykule: http://www.praca-zory.pl/porady-dla-pracodawcow/196/dyskryminacja-i-mobbing-co-o-tym-wiesz.

Kiedy mowa o dyskryminacji bezpośredniej?

Ten rodzaj dyskryminacji jest chyba najczęściej spotykany. Kiedy można mówić o dyskryminacji bezpośredniej? Przykładowo wówczas, gdy pracodawca – szukając pracownika – zastrzega w ogłoszeniu, że poszukuje wyłącznie osób młodych. Użycie takiego określenia jest niedopuszczalne z punktu widzenia przepisów zawartych w Kodeksie pracy.

O dyskryminacji bezpośredniej mowa również wówczas, gdy pracodawca lub bezpośredni przełożony pracowników, przy kierowaniu swoich podwładnych na kursy czy szkolenia, kieruje się ich wiekiem. W praktyce oznacza to, że na kurs czy szkolenie najczęściej wysyłane są osoby młode, mogące w firmie przepracować następnych kilka lat, a pominięci zostają pracownicy np. w wieku przedemerytalnym.

Kiedy najczęściej spotykamy się z nierównym traktowaniem pracowników? Czytaj: http://www.infor.pl/prawo/praca/pracownik-przed-sadem/323183,Dyskryminacja-w-zatrudnieniu-nierowne-traktowanie-pracownikow.html.

Czym jest dyskryminacja pośrednia?

Znacznie trudniej udowodnić, że w zakładzie pracy ma miejsce dyskryminacja pośrednia. Dzieje się tak dlatego, że można o niej mówić dopiero wówczas, gdy dokładnie przeanalizuje się warunki pracy w danej firmie. Czasem pracodawca może nie być świadomy tego, że w jego zakładzie pracy dochodzi do dyskryminacji pracowników.

O dyskryminacji pośredniej mowa wówczas, gdy np. pracownicy mogą liczyć na dodatek do wynagrodzenia, ale po przepracowaniu 40 godzin tygodniowo. Jeżeli w firmie pracują osoby niepełnosprawne i od powyższej zasady nie zostanie przewidziany wyjątek, to faktycznie ma miejsce dyskryminacja pośrednia. Dlaczego? Gdyż pracownicy niepełnosprawni muszą pracować mniej niż 40 godzin tygodniowo.

Jakie dyskryminacja może jeszcze przybierać formy? Patrz artykuł: http://www.rownetraktowanie.gov.pl/dyskryminacja-i-mobbing.

Jak walczyć z dyskryminacją bezpośrednią?

Dużą rolę w walce z dyskryminacją bezpośrednią odgrywa umiejętne rozpoznawanie negatywnego i sprzecznego z przepisami zawartymi w Kodeksie pracy zachowania pracodawcy. Jeżeli pracownik jest pewien, że padł ofiarą dyskryminacji bezpośredniej, powinien wiedzieć, że może skutecznie dochodzić swoich praw.

Osoba, która padła ofiarą dyskryminacji bezpośredniej powinna natychmiast zareagować. Dobrym rozwiązaniem jest wytoczenie powództwa w sądzie swojemu pracodawcy, zwłaszcza jeżeli próba polubownego załatwienia sprawy nie przyniosła efektów. Zgodnie z przepisami znajdującymi się w Kodeksie pracy, dyskryminowany pracownik ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

Artykuł został napisany przy współpracy z portalem praca-zory.pl

Author: admin

Share This Post On

1 Comment

  1. Niestety wielu przedsiębiorców w PL ucieka się do takich niefajnych akcji po to żeby nie zamknąć firmy. ZUSy i podatki są winne głównie takim patologiom

    Post a Reply

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *