Szkolenia BHP a Kodeks pracy. Wszystko co musisz wiedzieć o szkoleniach BHP

Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania, dlatego istotne jest, aby znać choćby podstawowe przepisy dot. szkoleń BHP. Dotyczą one bowiem większości pracujących ludzi i warto mieć na ich temat jakiekolwiek pojęcie. W jaki sposób polskie prawo, a konkretniej Kodeks Pracy, traktuje o szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy?

Podstawowe informacje prawne dot. szkoleń BHP

Najważniejszy przepis dotyczący szkoleń BHP zawarty jest w Art. 2373 Kodeksu Pracy: w świetle tego przepisu pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych jeśli nie posiada on odpowiednich umiejętności i kwalifikacji oraz wystarczającej wiedzy nt. przepisów i zasad BHP. Sam pracodawca ma z kolei obowiązek przeszkolić pracownika w zakresie BHP zanim ten rozpocznie swoją pracę na stanowisku a także zapewnić mu okresowe szkolenia w tym zakresie. 

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której pracownik ponownie podejmuje pracę na tym stanowisku, które zajmował przed nawiązaniem z pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Art. 2373 Kodeksu Pracy wyjaśnia także, że pracodawca ma obowiązek sam odbyć szkolenie z zakresu BHP w wymiarze niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków. Co ważne – również w przypadku pracodawcy – szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.

Wszystkie szkolenia BHP odbywają się na koszt pracodawcy i w godzinach czasu pracy pracownika. Z tego przepisu wynika, że za czas, który pracownik spędzi na szkoleniu bhp, należy mu się pełne prawo do zapłaty, co określa  § 5 rozporządzenia MPiPS z 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy…, Dz. U. Nr 62, poz. 289, z późn. zm.

Dopuszczenie pracownika do pracy – szkolenie BHP

Według polskiego prawodawstwa, jednym z warunków dopuszczenia pracownika do pracy jest odpowiednie przeszkolenie go z zakresu BHP. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy wskazują też na właściwe technologicznie sposoby wykonywania danych czynności zawodowych. Można więc powiedzieć, że przepisy BHP, poza oczywistymi względami bezpieczeństwa, wpływają również na jakość wykonywanej pracy – zarówno przez pracowników jak i pracodawców.

Skutki na nieprzestrzeganie przepisów BHP

Jednym z najczęstszych wykroczeń związanych ze szkoleniami BHP jest “podbijanie ich” bez faktycznego ich odbycia przez pracownika. Nie warto jednak sięgać po tę metodę z prostej przyczyny: Zgodnie z art. 271 § 1 Kodeksu karnego osoba wystawiająca takie zaświadczenie może odbyć karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy nawet do 5 lat. Co więcej – wydanie świadectwa ukończenia kursu BHP przez pracownika firmy szkoleniowej, który potwierdzi nieprawdziwe dane co do osoby, które “ukończyła” kurs, również wyczerpuje przepis z art. 271 KK. 

Warto więc sięgać zawsze po sprawdzone firmy zewnętrzne, którym zależy na terminowym, profesjonalnym i rzetelnym przeprowadzeniu kursu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ich wysoka jakość to bezpieczeństwo Twoje i Twoich pracowników, dlatego warto przyjrzeć się takim firmom jak Control BHP, które od lat realizują wstępne i okresowa szkolenia BHP.

Author: admin

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *