Jak wygenerować Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to nowy instrument, który ma nie tylko ułatwić przedsiębiorcom przesyłanie organom podatkowym wszelkich informacji związanych w prowadzoną działalnością gospodarczą, ale także przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego. Co to jest JPK, kto ma obowiązek go przesyłać Urzędom Skarbowym i jak go wygenerować w programie do faktur – na te i inne pytania odpowiadamy w artykule.

JPK  – co to jest

Jednolity Plik Kontrolny to po prostu elektroniczny zbiór ksiąg i dokumentów, wygenerowany z programu księgowo – finansowego w specjalnym formacie. W polskim systemie prawnym to rozwiązanie pojawiło się w ustawie z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649).  Głównym celem jego wprowadzenia ma być nie tylko uszczelniania polskiego systemu podatkowego, ale także ułatwienie firmom przesyłania organom podatkowym informacji o operacjach gospodarczych za dany okres. Plik ten można łatwo wygenerować z aplikacji księgowej i przesłać drogą elektroniczną do wybranego Urzędu Skarbowego. To ma znacznie uprościć cały proces i zoptymalizować koszty całej operacji. JPK aktualnie składa się z 7 oddzielnych struktur raportowych:

– JPK_KR – księgi rachunkowe

– JPK_WB – wyciąg bankowy

– JPK_MAG – magazyn

– JPK_VAT – ewidencja zakupu i sprzedaży

– JPK_FA – faktura VAT

– JPK_KPIR – podatkowa księga przychodów i rozchodów

– JPK_EWP – ewidencja przychodów.

JPK – kto ma obowiązek i od kiedy

Jednolity Plik Kontrolny działa już w wielu krajach. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, dzięki niemu odnotowano kilkunastoprocentowy wzrost ściągalności podatków. W Polsce obowiązek generowania i przesyłania JPK dla największych podmiotów gospodarczych wszedł w życie już ponad rok temu, tj. 1 lipca 2016 roku (duży przedsiębiorca to taki, który zatrudnia średniorocznie 250 pracowników lub więcej, lub osiąga roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów EUR lub całkowita suma aktywów bilansu rocznego jest równa bądź wyższa od równowartości w złotych niż 43 milinów EUR). Małych i średnich przedsiębiorców ten przepis obowiązuje od początku roku 2017. Jednak 01.01.2018 to data, kiedy tym obowiązkiem zostaną objęte wszystkie firmy.

Jak wygenerować JPK w programie do faktur

Choć Jednolity Plik Kontrolny to kompleksowy zestaw danych dotyczących naszej działalności gospodarczej, to jego tworzenie jest bardzo proste. Obecnie można go w kilka chwil wygenerować z większości dostępnych programów księgowo – finansowych na rynku. My skupimy się na jednych z nich. Jak wygenerować JPK ? – odpowiedź na to pytanie dla użytkowników programu Faktura Small Business nie jest problemem. Aby wygenerować JPK, muszą wejść w Zestawienia/Analizy  -> zakładka e-Kontrola podatkowa (JPK), kliknąć ‘Generuj’, nadać nazwę pliku i wybrać typ. Aplikacja umożliwia generowanie pliku dla faktur VAT JPK_FA, JPK_VAT, a użytkownicy wersji FSB Handel mogą ponadto generować  pliki JPK_MAG. W czasie operacji należy także określić Urząd Skarbowy, pod który podlega podmiot oraz określić okres, za który chcemy wygenerować plik. Po zapisaniu pliku wystarczy go już tylko przekazać księgowej, która prześle go do właściwego Urzędu Skarbowego.

Podsumowanie

JPK, jak każde nowe rozwiązanie, budzi niepokój, szczególnie małych przedsiębiorców. Nie chodzi tylko o strach związany z dostępem organów do informacji podatkowych (bo ten już miały dawno), ale ten związany z generowaniem i przesyłaniem JPK. Jeśli chodzi o ten drugi aspekt, to na pewno nie muszą się o nic bać użytkownicy programu Faktura Small Business, z którego generowanie pliku jest bardzo proste.

Author: admin

Share This Post On

2 komentarze

  1. To JPK to jakis kolejny wymysł naszego rządu. Dobrze, że mam Faktura Small Business to o nic nie muszę się martwić, bo tak JPK generuje się bardzo szybko i prosto.

    Post a Reply
  2. Faktura Small Business HANDEL to super program POLECAM!I jeszcze dodali tworzenie JPK -daje łapkę w górę:)

    Post a Reply

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *